Siirry sisältöön

R 70 Rånäs II, Virvik

Kaupunkikehityslautakunta on hyväksynyt Rånäs II -ranta-asemakaavan 10.10.2023 § 135

Ranta-asemakaava koskee kiinteistö Pääskyä 638-479-4-1 Virvikissä. Ranta-asemakaava laajentaa viereistä Rånäsin ranta-asemakaavaa.

Ranta-asemakaavaehdotus ja muu valmisteluaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti julkisesti nähtävänä 31.5.-30.6.2023 palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, sekä kaupungin internetpalvelussa osoitteessa https://www.porvoo.fi/asuminen-ymparisto/kaavoitus/ranta-asemakaava/  

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutuksia ranta-asemakaavaehdotuksesta. Mahdolliset muistutukset osoitetaan kaupunkikehityslautakunnalle ja pyydetään jättämään tai lähettämään palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B (PL 23, 06101 Porvoo tai kirjaamo@porvoo.fi) 30.6.2023 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tai viestikenttään kaavan numero ja nimi ”R70, Rånäs II”.

Ehdotusvaiheen aineistoja