Hoppa till innehåll

Sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP)

Syftet med den sektorsövergripande samservicen är att stödja arbetslösa kunders sysselsättning genom att erbjuda kommunala social- och hälsovårdstjänster, offentliga arbetskrafts- och företagstjänster och FPA:s rehabiliteringstjänster anpassade efter kundens servicebehov. TYP har öppet endast efter tidsbeställning

Den sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen (TYP) i Östra Nyland erbjuder individuell handledning och rådgivning för att hitta jobb. Tjänsterna utgår från din situation, dina mål och dina önskemål.

I TYP-arbetet planerar du tillsammans med kommunen, arbetskraftsmyndigheten samt FPA en servicehelhet som passar just dig. Servicehelheten kan omfatta en utredning av din hälsosituation, evaluering av din arbetsförmåga samt stärkande av din livshantering (coping) eller frågor i anslutning till rehabilitering.

TYP i Östra Nyland verkar i Borgå, Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Pukkila och Sibbo. Den sektorsövergripande samservicen baserar sig särskilt på lagen om sektorsövergripande samservice som främjar sysselsättningen.

Den sektorsövergripande samservicen i Borgå ingår i Borgå kommunförsök med sysselsättning. Om du är kund vid kommunförsöket, kan du diskutera med din jobbcoach om TYP kunde ha någon service som lämpar sig för dig.

TYP har öppet endast efter tidsbeställning

TYP jobbcoachernas kontaktuppgifter

Ollikainen, Juha – Jobbcoach

Vilkko, Matias – Jobbcoach

Östra Nylands välfärdsområde – TYP kontaktuppgifter