Siirry sisältöön

Väärinkäytösten ilmoituskanava

Henkilö, joka työnsä yhteydessä havaitsee tai epäilee yleisen edun vastaista toimintaa erikseen määritellyillä EU:n tai kansallisen oikeuden aloilla, voi ilmoittaa asiasta turvallisesti.

Ilmoituksen voi tehdä Porvoon kaupungin työntekijä, virkamies, luottamushenkilö tai kaupungin sopimuskumppani, joka työnsä yhteydessä on havainnut tai epäilee Euroopan unionin tai kansallisten säädösten rikkomisia esimerkiksi julkisissa hankinnoissa, rahoituspalveluissa, elintarvikkeiden turvallisuudessa tai kuluttajansuojassa.

Porvoon kaupungissa ilmoituksen voi tehdä sähköisellä lomakkeella Porvoon kaupungin sähköisessä asioinnissa tunnistautumalla ePorvoo -palveluun.

Ilmoituksen voi tarvittaessa tehdä myös sähköpostitse tai henkilökohtaisesti.

Ilmoitusten käsittelystä ja jatkotoimista Porvoon kaupungissa vastaa konsernijohto. Ilmoitukset käsittelevät ja vastaanottavat konsernijohdon puolesta kaupunginlakimies ja controller.

Ilmoittaminen sisäisen ilmoituskanavan kautta on luottamuksellista. Tieto ilmoittajan, ilmoituksen kohteena, muiden ilmoituksessa mainittujen henkilöiden henkilöllisyydestä ja muut henkilötiedot salataan. Muilla kuin ilmoituksia käsittelevillä henkilöillä ei ole pääsyä sähköiseen ilmoituskanavaan.

Jos asiasi on kiireellinen ja vaatii välittömiä toimenpiteitä, teethän ilmoituksesi muita kanavia pitikin.