Siirry sisältöön

Millaisia ideoita osallistavassa budjetoinnissa voi valita äänestysvaiheeseen?

Arviointiryhmä käy läpi kaikki ehdotetut ideat. Ideoita yhdistellään ja jatkojalostetaan lopullista äänestystä varten. Ideoille lasketaan alustava kustannusarvio ja mahdollinen toteutusaikataulu. Ideat, jotka eivät vastaa arviointikriteerejä karsitaan tässä vaiheessa. Arviointiryhmä koostuu kaupungin asiantuntijoista ja vanhus – ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston edustajista.

Toteutettavan idean tulee

 • noudattaa Suomen lakia ja olla Porvoon kaupungin arvojen ja strategian mukainen
 • olla kaupungin toimivallassa
 • olla toteutettavissa Porvoossa ja hyödyttää useita ihmisiä
 • lisätä yhteistyön mahdollisuuksia eri tahojen välillä
 • olla toteutettavissa osallistuvan budjetoinnin määrärahalla 50 000 euroa
 • olla suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen
 • olla toteutettavissa vuoden 2024 loppuun mennessä
 • olla voimassa olevan kaavan tai kaupungin muiden voimassa olevien päätösten mukainen
 • olla lisäämättä kaupungin vuosittain toistuvia kustannuksia merkittävästi

Osallistuvan budjetoinnin kautta

 • voidaan osallistaa ja tehdä talkootyötä
 • voidaan toteuttaa osia laajemmista hankkeista tai yhdessä muiden tahojen kanssa
 • voidaan rahoittaa toimintaa tai palveluja, jotka ovat kestoltaan määräaikaisia
 • ei voida toteuttaa ideoita, joilla on muuta kaupungin rahoitusta
 • ei voida palkata vakituista henkilökuntaa
 • ei voida rahoittaa samaa toimintaa, johon kaupunki on myöntänyt avustusta

Osallistuva budjetointi ei ole kaupungin myöntämä avustus.

Jos ehdotukselle on jo varattu rahoitus kaupungin talousarviossa, se ei etene äänestykseen.