Siirry sisältöön

Millaisia ideoita osallistavassa budjetoinnissa voi valita äänestysvaiheeseen?

Arviointiryhmä käy läpi kaikki ehdotetut ideat. Ideoita yhdistellään ja jatkojalostetaan lopullista äänestystä varten. Ideoille lasketaan alustava kustannusarvio ja mahdollinen toteutusaikataulu. Ideat, jotka eivät vastaa arviointikriteerejä karsitaan tässä vaiheessa. Arviointiryhmä koostuu kaupungin asiantuntijoista ja vanhus – ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston edustajista.

Toteutettavan idean, hankkeen yms. tulee

 • noudattaa Suomen lakia ja olla Porvoon kaupungin arvojen ja strategian mukainen
 • olla kaupungin toimivallassa
 • olla toteutus Porvoossa ja hyödyttää useita ihmisiä
 • olla uusi (ei saa olla muuta rahoitusta kaupungilta)
 • lisätä yhteistyön mahdollisuuksia eri tahojen välillä
 • olla toteutettavissa osallistuvan budjetoinnin määrärahalla 40 000 euroa
 • olla suunnattu voittoa tavoittelemattomaan, yleishyödylliseen tarkoitukseen
 • voi olla osa laajempaa hanketta tai se voidaan toteuttaa yhdessä muiden tahojen kanssa
 • olla toteutettavissa syksyn 2023 aikana

Toteutettava idea, hanke ei voi

 • olla voimassa olevan kaavan tai kaupungin muiden voimassa olevien päätösten vastainen
 • lisätä kaupungin vuosittain toistuvia kustannuksia merkittävästi

Osallistuvan budjetoinnin kautta

 • voidaan osallistaa ja tehdä talkootyötä
 • voidaan rahoittaa toimintaa tai palveluja, jotka ovat kestoltaan määräaikaisia
 • ei voida palkata vakituista henkilökuntaa
 • ei voi hakea toiminnan yleisavustusta kaupungin ulkopuolisille tahoille kuten järjestölle tai yritykselle
 • ei voida rahoittaa samaa toimintaa, johon kaupunki on myöntänyt avustusta

Osallistuva budjetointi ei ole kaupungin myöntämä avustus.

Jos ehdotukselle on jo varattu rahoitus kaupungin talousarviossa, se ei etene äänestykseen.