Hoppa till innehåll

Familjen kan ansöka om stöd för vård av barn, ifall barnet inte är i kommunal daghem eller familjedagvård och inte får servicesedel för ett privat daghem. Alternativen är stöd för hemvård och stöd för privat vård av barn.

Hemvårdstöd

  • För barn under tre år
  • Alternativ för kommunal eller privat småbarnspedagogik
  • Hemvårdsstöd för barn (syskontillägg) betalas även för övriga syskon under skolåldern, vilka inte får kommunal eller privat småbarnspedagogik.

Till det lagstadgade hemvårdsstödet hör en vårdpenning och ett inkomstbundet vårdtillägg. Hemvårdsstödet ansöks från Folkpensionsanstalten.

I Borgå betalas inte för tillfället kommuntillägg för hemvårdsstödet.

Ett barn som får hemvårdsstöd kan delta i de öppna tjänster för småbarnspedagogik som Borgå stad anordnar, t.ex. klubb-, park- eller familjecaféverksamhet.

Privatvårdstöd

  • Alternativ för hemvårdstöd, kommunal småbarnspedagogik samt servicesedel.
  • Privat familjedagvård eller
  • Privat gruppfamiljedaghem eller
  • Vårdare i arbetsförhållande till familjen

Privat vårdstöd beviljas inte till au pair-verksamhet.

Familjerna söker dagvårdsplats direkt av en serviceproducent som får privatvårdsstöd. Serviceproducenten uppbär själv klientavgiften av familjen. Serviceproducenten kan även fungera i en annan kommun och erbjuda familjer i Borgå sina tjänster.

Borgå stad betalar ett kommuntillägg till privata familjedagvårdare på 300 euro/månad/barn, ifall barnets vårdbehov är över 25 timmar/vecka. Ett förskolebarn kan få kommunalt tillägg för sommartid om barnet är ett av de fyra heltidsbarnen i gruppen.

Ansök om privat vårdstöd hos FPA. FPA betalar stödet till en anställd eller privat vårdare.

Närmare uppgifter om de privata familjedagvårdplatserna fås av servicekoordinatorn för småbarnspedagogik.