Hoppa till innehåll

Privat familjedagvård

Verksamhet som godkänns och övervakas av staden.

 • Barngruppens storlek kan vara högst fyra barn under skolåldern och ett förskolebarn på deltid eller barn i skolåldern.
 • Vårdaren skall ha fyllt 18 år.
 • Betalas även kommuntillägg för stöd av privat vård
 • Brottsregisterutdraget kommer att kontrolleras vid godkännandet.

Privat familjedagvårdare

En privat familjedagvårdare är en privat entreprenör som tar hand om barnen till en annan familj i sitt eget hem och tar hand om företagets skyldigheter själv. Familjedagvårdaren ingår ett vårdavtal med föräldrarna, där staden inte är part i avtalet.

 • I ett hembesök godkänns både vårdaren och hemmet som vårdplats.
 • Vårdaren underrättar FPA samt Varda om att vårdrealtionen har börjat eller upphört.

Svenskspråkiga familjedagvårdaren finns i Jackarby.

Att anställa vårdare till hemmet

Familjen har en möjlighet att anställa en vårdare till hemmet ensam eller tillsammans med en annan familj.

Då man hittat en vårdare ska familjen kontakta servicechefen inom småbarnspedagogik och komma överens om en intervju. Syftet med träffen är att trygga att förutsättningarna för stöd för privat vård av barn uppfylls.

 • Som arbetsgivare ingår familjen ett arbetsavtal med den anställda.
 • Vårdaren kan inte höra till samma hushåll.
 • Om vårdaren är en utlänning ska man utreda arbetstillståndsärenden med migrationsmyndigheterna.
Följ arbetsgivarens skyldigheter
 • Familjen ska verkställa förskottsinnehållning enligt skattekortet på den lön som utbetalas. Fpa verkställer förskottsinnehållningen på privatvårdsstödet.
 • Socialskyddsavgiften betalas till länsskatteverket i samband med förskottsinnehållningen.
 • Arbetsgivaren bör ordna en pensionsförsäkring (ArPL) för den anställda samt en lagstadgad olycksfallsförsäkring. Ytterligare information ger försäkringsbolagen samt pensionsskyddscentralen.