Hoppa till innehåll

Tillsyn och övervakning över privat småbarnspedagogik

Privat daghemverksamhet eller familjedagvård godkänd och övervakad av staden.

Handledning, rådgivning och övervakning

Staden övervakar privat småbarnspedagogik i samarbete med Regionförvaltningsverket och Valvira. Den småbarnspedagogik som erbjuds ska vara lagenlig, till exempel gällande gruppstorlek, personalens antal och kompetens, innehåll i verksamheten och jämlik behandling av barn.

Proaktiv handledning och rådgivning är en viktig del av övervakningen. En privat tjänsteleverantör utför också systematisk egenkontroll. Övervakningen baserar sig på övervakningsplanen och eventuella kundmeddelanden eller kontakter.

Saker att övervaka regelbundet

  • Genomförande av barnets plan för småbarnspedagogik
  • Säkerhetsplanering
  • Självövervakningsplanens uppdatering
  • Hälsoinspektörens Oiva-rapport
  • Säkerhets- och integritetsfrågor
  • Varda-saker
  • Personaldimensioneringen