Siirry sisältöön

Yksityisen varhaiskasvatuksen hyväksyminen ja valvonta

Yksityistä kaupungin hyväksymää ja valvomaa päiväkotitoimintaa tai perhepäivähoitoa.

Ohjausta, neuvontaa ja valvontaa

Kaupunki valvoo yksityisen varhaiskasvatuksen järjestäjien toimintaa yhteistyössä aluehallintoviraston ja Valviran kanssa. Tarjottu varhaiskasvatus tulee olla lain mukaista esimerkiksi ryhmäkoon, henkilökunnan määrän ja kelpoisuuksien, sekä toiminnan sisällön ja lasten tasa-arvoisen kohtelun suhteen.

Ennakoiva ohjaus ja neuvonta on keskeinen osa valvontaa. Yksityinen varhaiskasvatustoimija tekee myös suunnitelmallista omavalvontaa. Valvonta perustuu valvontasuunnitelmaan ja mahdollisiin asiakkaiden ilmoituksiin tai yhteydenottoihin.

Päiväkotien hyväksymisprosessi

Yksityisen palveluntuottajan on anottava lupa aluehallintovirastolta harjoittaa päiväkotitoimintaa ennen toiminnan aloittamista. Päiväkotitoimintaa ei saa aloittaa ennen lupaviranomaisen hyväksyntää.

Lisäksi Porvoon kaupungin tulee hyväksyä yksityinen päiväkoti palvelusetelillä toimivaksi palveluntuottajaksi ennen toiminnan aloittamista.

Perhepäivähoidon hyväksymisprosessi

Yksityinen palveluntuottaja tekee kirjallisen ilmoituksen toiminnasta ennen sen aloittamista tai lopettamista varhaiskasvatuksen palvelupäällikölle.

Varhaiskasvatuksen palvelupäällikkö hyväksyy niin elinkeinonharjoittajana kuin työsopimussuhteisena perhepäivähoitajana toimivan yksityisen perhepäivähoitajan ennen toiminnan aloittamista.

Porvoon kaupunki ylläpitää rekisteriä yksityisistä perhepäivähoitajista.

Hyväksymisen ja rekisteröinnin jälkeen asiakasperhe voi hakea yksityisen hoidon tukea.

Säännöllisesti valvottavia asioita

  • Lasten varhaiskasvatussuunnitelmien toteutuminen
  • Turvallisuussuunnittelu
  • Omavalvontasuunnitelman ajantasaisuus
  • Terveystarkastajan Oiva-raportti
  • Tietoturva- ja tietosuoja-asiat
  • Varda-asiat
  • Lasten ja aikuisten välinen suhdeluku