Siirry sisältöön

Satamat

Sataman pitäjän velvollisuudesta tehdä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään säädetään merenkulun ympäristönsuojelulaissa. Mikäli satama ei tarvitse toimintaansa varten ympäristölupaa, on siitä tehtävä ilmoitus ympäristönsuojelun tietojärjestelmään. Jos sataman toiminta tarvitsee ympäristöluvan, esitetään jätehuoltosuunnitelma osana ympäristölupahakemusta.

Ilmoitus uudesta satamatoiminnasta on tehtävä hyvissä ajoin ennen toiminnan aloittamista. Sataman pitäjä sisällyttää jätehuoltosuunnitelman osaksi ilmoitusta. Jätehuoltosuunnitelmassa kuvataan, miten aluksista peräisin olevien jätteiden eli alusjätteiden jätehuolto aiotaan satamassa järjestää.

Velvoite laatia sataman jätehuoltosuunnitelma koskee myös huvivenesatamia. Sataman jätehuoltosuunnitelma on tarkistettava vähintään kolmen vuoden välein. Myös tarkistamisesta ilmoitetaan ympäristönsuojelun tietojärjestelmään.

Sataman ilmoittaminen ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään lomakkeella, joka on täyttöohjeineen saatavana Ymparisto.fi-sivustolta.
Satamaa koskeva ilmoituslomake toimitetaan kahtena samansisältöisenä kappaleena täytettynä ja allekirjoitettuna Uudenmaan ELY-keskukselle.

Huvivenesatamat

Mikäli kyse on huvivenesatamasta, on ilmoitus ja jätehuoltosuunnitelma toimitettava Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle rekisteröitäväksi.

Ilmoituksen käsittelystä ja sataman ja sen jätehuoltosuunnitelman rekisteröinnistä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.