Siirry sisältöön

Kilpailut ja harjoitukset

Moottorikäyttöisellä ajoneuvolla kuten moottorikelkalla tai mönkijällä maastossa ajamista säätelee maastoliikennelaki. Jos samassa maastossa järjestetään toistuvasti tai pysyvästi kilpailuja ja harjoituksia, on niiden järjestämiseen haettava lupaa Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta. Maastolla tarkoitetaan sekä maa-aluetta että jääpeitteistä vesialuetta.

Myös yksittäisen tapahtuman järjestämiseen on haettava lupaa, jos tapahtumasta on odotettavissa huomattavia haittoja esimerkiksi luonnolle, asutukselle tai yleiselle virkistyskäytölle. Lupaa haetaan vapaamuotoisesti eikä sen hakemiseen ole valmista lomaketta. Hae lupaa hyvissä ajoin ennen tapahtumaa. Luvan hakematta jättäminen on maastoliikennerikkomus.

Kilpailujen ja harjoituksien järjestämistä koskevan luvan käsittelystä peritään voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Moottorikelkkareitin reittisuunnitelma

Jos aiot perustaa moottorikelkkailureitin, tarvitset sitä varten hyväksytyn reittisuunnitelman. Reittisuunni-telman ja reitin pitäjän hyväksyy Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen. Reittisuunnitelma laaditaan vapaamuotoisena eikä sen hakemiseen ole valmista lomaketta. Reittisuunnitelmassa on osoitet-tava reitin kulku ja reittiin kuuluvat levähdys- ja huoltoalueet niin selkeästi, että ne voidaan suunnitelman perusteella merkitä maastoon. Suunnitelmassa on myös mainittava ne kiinteistöt, joiden kautta reitti tulisi kulkemaan.

Reittisuunnitelman ja reitin pitäjän hyväksymisestä peritään voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Moottoriajoneuvoja koskevat alueelliset kiellot ja rajoitukset

ELY-keskus voi kieltää moottorikäyttöisen ajoneuvon käyttämisen tietyllä maa-alueella tai jääpeitteisellä vesialueella. Kielto voi olla pysyvä tai määräaikainen.