Siirry sisältöön

Toiminnan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja jälkivalvonta korvaavat ympäristölupamenettelyn vähäisiä ympäristöhaittoja aiheuttavien toimintojen osalta.

Rekisteröitäviä toimintoja ovat suurin osa polttoaineteholtaan alle 50 MW:n energiantuotantolaitoksista, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemista ja asfalttiasemista.

Menettelyn piiriin kuuluvien laitosten tulee tehdä rekisteröinti-ilmoitus Porvoon kaupungin ympäristönsuojelulle toimialasta riippuen viimeistään 30 tai 60 päivää ennen toiminnan aloittamista. Rekisteröinti on luonteeltaan kirjaamistoimenpide, jossa ei tehdä hallinnollista päätöstä eikä anneta määräyksiä. Ympäristönsuojelu rekisteröi toiminnan säädetyssä määräajassa ja ilmoittaa siitä toiminnanharjoittajalle. Toiminnan voi aloittaa, kun rekisteröinti on tehty. Rekisteröinnistä peritään taksan mukainen maksu.

Tarkista ennen rekisteröinti-ilmoituksen jättämistä, että suunniteltu toiminta ei sijoitu pohjavesialueelle. Varmista lisäksi, että voimassa oleva asemakaava sallii toiminnan sijoittamisen suunniteltuun paikkaan. Rekisteröintimenettelyä ei voida soveltaa pohjavesialueilla eikä toimintaa sijoittaa kaavan vastaiseen paikkaan. Tällöin toiminnalle tulee hakea ympäristölupaa.

Rekisteröintimenettelyä koskevat ohjeet ja lomakkeet löytyvät Ymparisto.fi -sivustolta.