Hoppa till innehåll

Registrering av verksamhet i datasystemet för miljövårdsinformation och efterhandstillsyn ersätter miljötillståndförfarandet i fråga om verksamheter som medför ringa miljöolägenheter.

Verksamheter som ska registreras är största delen av energiproducerande anläggningarna med en bränsleeffekt på mindre än 50 MW, distributionsstationerna för flytande bränslen och asfaltstationerna.

Anläggningarna som omfattas av förfarandet ska göra en registreringsanmälan till Borgå stads miljöskydd oberoende av verksamhetsområdet senast 30 eller 60 dagar före verksamheten inleds. Till sin natur är registreringen en inskrivningsåtgärd som inte innebär administrativa beslut eller föreskrifter. Miljöskyddet registrerar verksamheten inom den utsatta tiden och underrättar verksamhetsutövaren om registreringen. Verksamheten kan inledas när registreringen har gjorts. För registreringen tas en avgift enligt gällande taxa ut.

Innan du lämnar registreringsanmälan, kontrollera att den planerade verksamheten inte är belägen på ett grundvattenområde. Kontrollera därtill att den gällande detaljplanen tillåter placering av verksamheten på det planerade stället. Registreringsförfarandet kan inte tillämpas på grundvattenområden och verksamheten kan inte placeras på ett ställe som motstrider detaljplanen. I detta fall ska ett miljötillstånd sökas till verksamheten.

Anvisningarna och blanketterna som gäller registreringsförfarandet finns på webbplatsen Miljo.fi.