Siirry sisältöön

Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavalla toiminnalla on oltava ympäristölupa. Ympäristölupaa edellyttävästä toiminnasta säädetään ympäristönsuojelulaissa. Hankkeen koosta riippuen ympäristöluvan myöntää joko Etelä-Suomen aluehallintovirasto tai Porvoon kaupungin lupa- ja valvontalautakunta.

Ympäristölupaa haetaan Ympäristölupa-sivustolta löytyvillä lomakkeilla. Sivustolta löytyvät myös lomakkeiden täyttöohjeet. Hakemuksen laatijalla tulee olla riittävä asiantuntemus ja hakemuksen laatimiseen voi käyttää myös ulkopuolista asiantuntijaa.

Ympäristöluvan käsittelyaika kestää useista kuukausista noin vuoteen. Ympäristölupavelvollinen laitos ei saa aloittaa toimintaansa ennen voimassa olevaa ympäristölupaa. Myös toiminnan muutokseen, kuten merkittävään laajennukseen, tarvitaan ympäristölupa.

Jotta toiminnan voi aloittaa haluttuna aikana, on lupaviranomaiseen oltava yhteydessä hyvissä ajoin ja lupakäsittelyyn varattava riittävästi aikaa. Lupahakemuksen käsittelyä edistää selkeä ja mahdollisimman täydellinen hakemus liitteineen sekä ennakkoneuvottelu luvan käsittelijän kanssa.

Ympäristöluvan käsittelystä peritään hyväksytyn taksan mukainen käsittelymaksu.

Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus käsitellään yhdessä ja ratkaistaan samalla päätöksellä. Käsittelyssä noudatetaan ympäristönsuojelulakia. Yhteistä lupaa voi hakea yhdellä lupahakemuksella.

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Jos haet ympäristönsuojeluviranomaiselta ympäristö- tai maa-aineslupaa ja hankkeeseesi kytkeytyy myös muita ympäristöllisiä lupia, voit pyytää luvan käsittelijältä lupamenettelyjen yhteensovittamista.