Siirry sisältöön

Öljysäiliön käytöstä poistaminen

Käytöstä poistettu maanalainen öljy-, polttoaine- tai muu kemikaalisäiliö on puhdistutettava ja nostettava ylös. Säiliötä ei tarvitse nostaa, mikäli se on ennen 29.8.2012 todettu ehjäksi, tyhjennetty ja puhdistettu asianmukaisesti sekä täytetty hiekalla tai muulla hyväksyttävällä aineella. Säiliöiden täyttö- ja ilmaputket on kuitenkin poistettava aina.

Öljysäiliöiden huoltoja ja tarkastuksia saavat tehdä vain hyväksytyt liikkeet. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ylläpitämästä rekisteristä löydät yritykset, joilla on oikeus asentaa ja huoltaa kaasu- ja öljy-lämmityslaitteistoja tai tarkastaa öljysäiliöitä.

Toimita todistus säiliön puhdistuksesta ja poistamisesta Porvoon ympäristönsuojeluviranomaiselle ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselle.

Käytöstä poistetun öljysäiliön jättäminen maahan

Ympäristönsuojeluviranomainen voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen poistamisvelvollisuudesta, mikäli poistaminen on teknisesti hyvin vaikeaa tai siitä aiheutuu kohtuutonta vahinkoa muulle omaisuudelle. Tarvitset poikkeushakemuksen käsittelyä varten ulkopuolisen asiantuntijan arvion poistamisen teknisestä vaikeudesta tai sen aiheuttamasta kohtuuttomasta vahingosta. Poikkeamista ei voida tehdä, jos säiliön maahan jättämisestä voi aiheutua ympäristön pilaantumista.

Tee hakemus vapaamuotoisena Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselle. Liitä hakemukseen

  • yhteystietosi
  • kohteen sijaintikartta
  • kohteen asemapiirros ja säiliön sijainti
  • säiliön tarkastuspöytäkirja
  • ulkopuolisen asiantuntijan lausunto

Ympäristönsuojeluviranomainen tekee poikkeamisesta erillisen päätöksen. Poikkeamispäätöksestä peritään ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.

Avustus öljylämmityksen vaihtajalle

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja öljylämmitysjärjestelmän korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla. Löydät valtionavustusta hakemista koskevaa tietoa kootusti ELY-keskuksen sivulta.