Siirry sisältöön

Ympäristönsuojelulain mukainen yleinen ilmoitusmenettely on ympäristölupamenettelyn kaltainen menettely. Se koskee tiettyjä, vähäisiä ympäristövaikutuksia aiheuttavia toimintoja. Ilmoituksenvaraisia toimintoja ovat esimerkiksi eläinsuojat, eräät sahalaitokset ja varikot sekä eläintarhat ja huvipuistot.

Ilmoitettavat tiedot vastaavat pääpiirteissään ympäristölupahakemuksessa vaadittavia tietoja. Yleisessä ilmoitusmenettelyssä viranomainen antaa valituskelpoisen päätöksen toiminnanharjoittajan jättämän ilmoituksen tietojen perusteella. Ilmoitusta koskevan päätöksen tekee joko Porvoon kaupungin tai valtion lupaviranomainen. Päätöksestä peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Ilmoitus on jätettävä toimivaltaiselle viranomaiselle viimeistään 120 päivää ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Ilmoituksenvaraista toimintaa ei saa aloittaa, ennen kuin ilmoituksen tekemisestä on kulunut 120 vuorokautta. Jos viranomainen ei ole antanut päätöstä määräajan kuluessa, voi toiminnan aloittaa omalla vastuulla. Myöhemmin annettavaa päätöstä on noudatettava, vaikka päätöksestä valitettaisiin.

Päätöksen noudattamista valvotaan samalla tavoin kuin ympäristölupaa. Säännöllisestä valvonnasta peritään voimassa olevan taksan mukainen maksu.

Ilmoituslomakkeet ja niiden täyttöohjeet löydät toimialoittain Ymparisto.fi-sivustolta sekä alla olevien linkkien kautta.