Hoppa till innehåll

Ett allmänt anmälningsförfarande enligt miljöskyddslagen är ett förfarande i stil med miljötillståndförfarandet. Anmälningsförfarandet gäller vissa verksamheter med ringa miljökonsekvenser. Anmälningspliktiga verksamheter är exempelvis djurstallar, vissa sågverk och depåer samt djurgårdar och nöjesparker.

De uppgifter som ska anmälas är i huvudsak samma uppgifter som krävs för ansökan om miljötillstånd. I ett allmänt anmälningsförfarande ger myndigheten ett överklagbart beslut på basis av de uppgifter som verksamhetsutövaren anmäler. Beslutet ges av antingen Borgå stads eller statens tillståndsmyndighet. För beslutet tas en avgift enligt gällande taxa ut.

Anmälan ska lämnas in hos den behöriga myndigheten senast 120 dygn före verksamhetens planerade inledning. En anmälningspliktig verksamhet får inte inledas förrän det har gått 120 dygn efter att anmälan har lämnats in. Om myndigheten inte har gett ett beslut inom den utsatta tidsfristen, kan verksamheten inledas på eget ansvar. Ett beslut som ges vid ett senare tillfälle ska iakttas trots eventuellt ändringssökande.

Iakttagandet av beslutet övervakas på samma sätt som miljötillstånd. För regelbunden övervakning tas en avgift enligt gällande taxa ut.

Ämnesområdesvisa anmälningsblanketter med tillhörande anvisningar för ifyllande finns på webbplatsen Miljo.fi.