Siirry sisältöön

Moottorikäyttöisellä vesikulkuneuvolla eli esimerkiksi moottoriveneellä tai vesiskootterilla tapahtuvaa liikkumista säädellään vesiliikennelailla. Vesiliikennelaki edellyttää, että samalla vesialueella toistuvasti tai pysyvästi suoritettavien kilpailujen tai harjoitusten järjestämiseen on oltava lupa. Sama koskee myös yksittäisen tapahtuman järjestämistä, jos tapahtumasta on odotettavissa merkityksellisiä ympäristöhaittoja. Usean kunnan alueella pidettävään tapahtumaan luvan antaa Uudenmaan ELY-keskus.

Lupaa kilpailun tai harjoituksen järjestämiseksi haetaan Porvoon kaupungin ympäristönsuojeluviranomaiselta vapaamuotoisesti eikä sen laatimiseen ole valmista lomaketta

Kilpailujen ja harjoituksien järjestämistä koskevan luvan käsittelystä peritään voimassa olevan ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukainen maksu.