Hoppa till innehåll

Färd med motordrivna farkoster, dvs. till exempel med motorbåt eller vattenskoter, regleras i sjötrafiklagen. Sjötrafiklagen förutsätter att man har ett tillstånd till återkommande eller permanent anordnande av tävlingar eller övningar på samma vattenområde. Samma gäller också anordnande av ett enskilt evenemang, om evenemanget förväntas orsaka betydande olägenheter för miljön. Tillstånd till ett evenemang som genomförs på flera kommuners område beviljas av NTM-centralen i Nyland.

Tillstånd till anordnande av tävlingar eller övningar söks hos Borgå stads miljövårdsmyndighet med en fritt formulerad ansökan och det finns inte någon färdig blankett för den.

För behandling av ett tillstånd till anordnande av tävlingar eller övningar tas en avgift enligt miljövårdsmyndighetens gällande taxa ut.