Siirry sisältöön

Pilaantuneiden maa-ainesten käsittelyyn on aina oltava ympäristölupa. Tiettyjen ehtojen täyttyessä maaperän puhdistamiseen tai pilaantuneen maa-aineksen poistamiseen ja toimittamiseen muualla käsiteltäväksi on kuitenkin mahdollista ryhtyä tekemällä työstä ilmoituksen Uudenmaan ELY-keskukselle. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään 45 vuorokautta ennen puhdistamisen aloittamista.

Ilmoituksen tekemiseen on saatavilla valmis lomake ELY-keskus.fi-sivustolla. Ilmoituksen voi tehdä myös vapaamuotoisesti. Tällöin on muistettava tarkistaa ilmoituksen sisältöä koskevat vaatimukset ympäristönsuojeluasetuksesta.

Uudenmaan ELY-keskus perii ilmoituksen käsittelystä voimassa olevan taksan mukaisen maksun.