Hoppa till innehåll

För behandling av förorenade marksubstanser behövs alltid ett miljötillstånd. Om vissa villkor uppfylls, kan sanering av mark eller bortskaffande för behandling annanstans av förorenade marksubstanser emellertid inledas genom en anmälan till NTM-centralen i Nyland. Anmälan ska göras senast 45 dagar innan saneringen inleds.

Det finns en färdig blankett för anmälan på webbplatsen ELY-keskus.fi. Anmälan kan också göras i fri form. Om du gör en fritt formulerad anmälan, kom ihåg att kontrollera vilka krav på innehållet i anmälan som ingår i miljöskyddsförordningen.

NTM-centralen i Nyland tar ut en avgift i enlighet med gällande taxa för behandling av anmälan.