Hoppa till innehåll

Ungdomstjänsterna hyr ut utrustning

Ungdomstjänsterna hyr ut lokaler, utrustning och tjänster till skolklasser samt ungdomsföreningar och -klubbar. Mer information om uthyrning och priserna hittar du under respektive tjänst. Fråga om närmare hyresvillkor och -anvisningar hos den som tillhandahåller tjänsten eller hos kontaktpersonerna.
I hyrorna ingår mervärdesskatt på 24 procent.

Uthyrning av utrustning

Knappmaskin

Via ungdomstjänsternas kontor finns det möjlighet att hyra en knappmaskin.

Priser:

Borgåbaserade ungdomsföreningar och aktörer som anordnar ungdomsverksamhet 10 €/ gång + 0,30 euro / knapp
Övriga användargrupper (ej privata) 25 €/ gång + 0,50 €/ knapp

Bokningar

Ungdomstjänsternas kontor

Sumodräkter

Ungdomstjänsterna förfogar över sumodräkter i två storlekar. Dräkterna förvaras i ungdomslokalen Zentra och Kertsi

Avgifter:

Ungdoms- och regionarbete vid Zentra tillsammans med ungdomstjänsterna samt samarbete med skolor: gratis

Barn- och ungdomsverksamhet vid Zentra som bedrivs av ungdomsföreningar, verksamhetsgrupper för unga och idrottsföreningar: 50 €/ gång + lokalhyra

Verksamhet som bedrivs av ungdomsföreningar, grupper för ungdomsverksamhet och idrottsföreningar, då dräkterna förs bort: 100 €/ gång

I Zentra när dräkterna ingår i födelsedagsfirande: 50 €/ gång + lokalhyra

Bokningar

Petra Backman

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Zentra, Ungdomsfullmäktige

Miika Koistinen

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Kertsi

Dräktförråd

Behöver du dräkter för en maskerad, de gamlas dag, en temadag eller olika föreställningar? I Zentras dräktförråd finns det dräkter och accessoarer att hyra. Dräkterna har förekommit i ungdomsmusikaler under de gångna åren. Eftersom dräkterna tvättas och stryks efter användning, debiteras en uthyrningsavgift. Unga med ett giltigt ungdomskort kan gratis låna dräkter för eget bruk.

Bokningar

Petra Backman

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Zentra, Ungdomsfullmäktige

Keramikugnar

Gammelbacka ungdomslokal får användas fritt av alla intresserade. Bokningar tas emot av ungdomslokalernas personal.

Pris: 12 € / gång. (1.1.2024: 13€ / gång)

Bokningar

Miika Koistinen

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Kertsi

Uthyrning av lokaler

Nuokka, Vårberga

Sampovägen 3, 06150 Borgå

Nuokka kan hyras ut till privatpersoner och till föreningar. Ungdomslokal är en rusmedelsfi. I frågor som gäller hyrning och bokningar bör du kontakta ungdomslokalens personal.
Ansvarig ungdomsarbetare tfn 040 564 8802

Avgifter:

 • Ungdomsverksamhet och regional verksamhet som ordnas i samarbete med ungdomstjänsterna samt samarbete med skolor: avgiftsfri
 • Ungdomsverksamhet som ordnas av ungdomsföreningar, ungas verksamhetsgrupper och idrottsföreningar: avgiftsfri
 • Evenemang för medelanskaffning som är öppna för alla barn och ungdomar och ordnas av skolklasser och föreningar: avgiftsfri
 • Andra användare (privata, företag): hela lokalen 28 euro/h, möteslokal 15 euro/h(1.1.2024: hela lokalen 29 €/h, möteslokal 15 €/h)

Ordna ditt födelsedagskalas i Nuokka

Kalastiden är 3 timmar och man ska lämna lokalen när kalastiden är slut.

Födelsedagspaket för privatpersoner 3h: 50 €/gång. (1.1.2024: 55€/gång)

Lördagar kl. 10.30-13.30, 13.30-16.30 och 16.30-19.30
Söndagar kl. 10.30-13.30, 13.30-16.30 och 16.30-19.30

Bokningar

Merja Sevilä

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Nuokka

Zentra, centrum

Mannerheimgatan 20, 06100 Borgå

Zentra kan hyras ut till privatpersoner och till föreningar. Ungdomslokal är en rusmedelsfri. I frågor som gäller hyrning och bokningar bör du kontakta ungdomslokalens personal.
Ansvarig ungdomsarbetare tfn 040 138 9440

Ordna ditt födelsedagskalas i Zentra

Kalastiden är 3 timmar och man ska lämna lokalen när kalastiden är slut.

Födelsedagspaket för privatpersoner 3h: 50 €/gång. (1.1.2024. 60€/gång)
Lördagar kl. 10-13, 13-16
Söndagar kl. 10-13, 13-16 och 16-19

Avgifter

Hyra för en hel dag faktureras för åtta (8) timmar.

Lokalhyra för Zentra:

 • Ungdomsverksamhet och regional verksamhet som ordnas i samarbete med ungdomstjänsterna + samarbete med skolor: avgiftsfri

Möteslokal:

 • Alla användare 15 €/h (1.1.2024: 16€/h)

Salen, Monttu eller hallen:

 • Ungdomsverksamhet och regional verksamhet som ordnas i samarbete med ungdomstjänsterna samt samarbete med skolor: 25 €/h (1.1.2024: 26€/h)
 • Andra användare: 42 €/h (1.1.2024: 44/h€)

Salen, Monttu och hallen:

 • Ungdomsverksamhet och regional verksamhet som ordnas i samarbete med ungdomstjänsterna samt samarbete med skolor: 34 €/h (1.1.2024: 35€/h)
 • Andra användare: 60 €/h (1.1.2024: 62€/h)

Terminshyra för regelbunden klubbverksamhet:

 • Barn- och ungdomsverksamhet: 105 €/h/termin (1.1.2024: 110€/h/termin)
 • Andra aktörer och målgrupper: 165 €/h/termin (1.1.2024: 171€/h/termin)

Bokningar

Petra Backman

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Zentra, Ungdomsfullmäktige

Kertsi, Gammelbacka

Centrumplatsen 1, 06400 Borgå

Zentra kan hyras ut till privatpersoner och till föreningar. Ungdomslokal är en rusmedelsfri. I frågor som gäller hyrning och bokningar bör du kontakta ungdomslokalens personal.
Ansvarig ungdomsarbetare tfn 040 686 3665

Avgifter

 • Ungdomsverksamhet och regional verksamhet som ordnas i samarbete med ungdomstjänsterna samt samarbete med skolor: avgiftsfri
 • Ungdomsverksamhet som ordnas av ungdomsföreningar, ungas verksamhetsgrupper och idrottsföreningar: avgiftsfri
 • Evenemang för medelanskaffning som är öppna för alla barn och ungdomar och ordnas av skolklasser och föreningar: avgiftsfri
 • Andra användare (privata, företag): hela lokalen 28 e/h, möteslokal 15 €/h (1.1.2024: hela lokalen 29 e/h, möteslokal 16 €/h)

Ordna ditt födelsedagskalas i Kertsi

Kalastiden är 3 timmar och man ska lämna lokalen när kalastiden är slut.

Födelsedagspaket för privatpersoner 3h: 50 €/gång (1.1.2024: 55€/gång)
Lördagar kl. 11-14, 14-17 eller 17-20
Söndagar kl. 11-14, 14-17 eller 17-20

Bokningar

Miika Koistinen

Ansvarig ungdomsarbetare, Ungdomslokal Kertsi