Hoppa till innehåll

Borgå naturskola är ambulerande, vilket betyder att naturskolans miljöpedagog kommer till platsen där gruppen befinner sig. Programmet hålls i sin helhet utomhus, för det mesta i gruppens närmiljö. Programmen för barn och unga är kostnadsfria. Naturskolan är verksam inom Borgå.

Nedan ser du en lista på naturskolans program läsåret 2023-2024. Bokning av program sker i naturskolans bokningskalender. I regel gäller att du kan boka ett program/klass/läsår. Programmens längd är mellan 2-4 h.

Djur som ingen sett, åk 4-6 (höst)

Vi låter oss inspireras av dikter om djur som ingen sett! Hur ser de ut? Vi
bygger djuren av naturmaterial och hittar på berättelser om dem.
Programmet innehåller också andra uppgifter där vi bl.a. tränar kreativt
berättande och övar oss att lyssna och förstå.

Framtidsbyggarna, åk 5-6 (höst)

I programmet Framtidsbyggarna får eleverna utmaningar, där de får
samarbeta och kommunicera, vara kreativa, stärka sin naturkännedom och
visa omtanke om naturen. Syftet är att träna färdigheter som behövs i
framtiden och väcka hopp om att vi kan bygga upp en hållbar framtid. Även
växthuseffekten och klimatförändringen tas upp.

Samarbete och friluftsliv, åk 4-6 (höst)

Vi stärker våra färdigheter i friluftsliv genom att bygga vindskydd och lära
oss om allemansrätten. Programmet innehåller även olika
samarbetsövningar.

Vi forskar i vinternaturen, förskola och åk 1-3 (vinter)

Vi får låna professor Tank S. Pridds och forskningsassistent Vimmel K. Antigs väska, som innehåller utrustning för olika undersökningar. De behöver elevernas hjälp att undersöka vinterskogen, eftersom de inte hinner besöka alla skogar i Borgå. Väskan innehåller luppar, ficklampor och annat material vi behöver för våra undersökningar.

Vi följer med våren, förskola (vår)

Vi går ut för att leta efter vårtecken och undersöker naturens uppvaknande. Känner vi solens värmande strålar, hör vi bofinkens sång, ser vi yrvakna myror kila omkring, har björken fått mössöron? Med våra observationer deltar vi i kampanjen “Följ med våren”

Vi tränar språket i naturen, åk 1-3 (höst och vår)

Vi observerar och beskriver saker i naturen, gör bokstavsuppdrag och
använder naturens mångfald till att stärka de språkliga färdigheterna.

Vi undersöker snön, åk 5-6 (vinter)

Vi deltar i kampanjen “Följ med vintern” och mäter snödjup och snöns vikt på ett område nära skolan. Vi letar också efter djurspår. Programmet erbjuds ifall snöförhållandet tillåter.

Äntligen är det vår! Åk 1-6 (vår)

I maj månad ägnar vi oss åt fåglar och småkryp på land och i vatten.