Hoppa till innehåll

Borgå naturskola är ambulerande, vilket betyder att naturskolans miljöpedagog kommer till platsen där gruppen befinner sig. Programmet hålls i sin helhet utomhus, för det mesta i gruppens närmiljö. Programmen för barn och unga är kostnadsfria. Naturskolan är verksam inom Borgå.

Nedan ser du en lista på naturskolans program vårterminen 2023. Bokning av program sker i naturskolans bokningskalender. I regel gäller att du kan boka ett program/klass/läsår.

Vinterprogram för åk 1-2

Vi får låna professor Tank S. Pridds och forskningsassistent Vimmel K. Antigs väska, som innehåller utrustning för olika undersökningar. De behöver elevernas hjälp att undersöka vinterskogen i skolans närhet, eftersom de inte hinner besöka alla skogar i Borgå. Väskan innehåller luppar, ficklampor och annat material vi behöver för våra undersökningar. Programmets längd är 2-3 h.

Mini-Kultisprogram, förskolan

Naturskolan är med i Mini-Kultis, kulturutbildning för barn före skolåldern, och ordnar ett 2 h program för förskolegrupper. Det för terminen aktuella programmet finns beskrivet på Mini-Kultis egna sidor.

Kultisprogram, åk 4

Naturskolan är med i Kultis, programmet för kulturfostran, och erbjuder ett 3-4 h program för åk 4. Även sammansatta åk 3-4 är välkomna att delta. Det för terminen aktuella programmet finns beskrivet på Kultis egna sidor..

I trollsländelarvens rike, åk 1-6

Med en håv i handen bekantar vi oss med de ryggradslösa småkrypen i Borgå å eller annat sötvatten nära skolan (programmet går att förverkliga även i grunda havsvikar). Kanske vi stöter på en trollsländelarv, en dykare eller en skräddare? Programmets längd är 3-4 h.

Vi går på spindelsafari, åk 1-6

Målet med programmet är att lära känna spindlarna och deras intressanta värld samt att förebygga rädsla och fördomar mot spindlar. Vi letar vi efter spindlar och undersöker dem. Programmet innehåller också olika lärorika lekar och uppgifter. Programmet lämpar sig även för grupper där det förekommer rädsla för spindlar. Programmets längd är 3-4 h.

Fascinerande fåglar, åk 1-6

Vi bekantar oss med fåglarnas liv, flyttfåglar samt olika fågelarter genom att leka och göra uppgifter och iakttagelser. Eleverna får också pröva på att använda kikare. Programmets längd är 3-4 h.

Naturens mångfald, åk 1-6

Vi förundras över naturens mångfald genom att undersöka t.ex. småkryp, växter eller träd. Programmet tar också upp temat naturskydd och varför vi bör skydda naturens mångfald. Programmets längd är 3-4 h.