Hoppa till innehåll

Om ett råmärke som anger tomtens gräns har försvunnit eller om det råder oklarhet om var gränsen går, kan tomtägaren skriftligt ansöka om rågång. Gränsen fastställs vid en fastighetsbestämningsförrättning. Förrättningen tar cirka två månader.

Om det inte råder någon oklarhet mellan grannarna om var rån går och om man inte önskar officiellt märka ut rån i terrängen på nytt, kan markägaren beställa visning av rå, som görs bland annat för att visa platsen för ett staket.