Hoppa till innehåll

Program för bystrukturen

Stadsfullmäktige har godkänt Program för bystrukturen 11.6.2014 § 37

Program för bystrukturen

Borgå styr i fortsättningen befolkningstillväxten och stadens serviceställen huvudsakligen till stadsbebyggelsen och till de sex servicebyarna i glesbygden. Den goda landsbygden och den livskraftiga skärgården kring servicebyarna utvecklas i lugn takt. I dessa områden erbjuder staden rörliga tjänster och rekreationstjänster. Invånarnas frivilliga verksamhet stöds i alla byar.

Dessa riktlinjer ingår i programmet för bystrukturen som stadsfullmäktige godkände 11.6.2014. Programmet beskriver målen för utveckling av bystrukturen i Borgå fram till år 2030. Syftet med programmet är att styra planläggningen, markpolitiken och byggandet i glesbygden. Riktlinjerna hjälper till att utveckla byinvånarnas levnadsförhållanden och livsmiljö samt stadens serviceutbud i glesbygden. Programmet skapar också förutsättningar för en tätare stadsstruktur, minskade utsläpp av växthusgaser och en sundare ekonomi för staden.

Programmet för bystrukturen utarbetades i tätt samarbete med byinvånarna och stadens beslutsfattare.

Stadsfullmäktige har godkänt Program för bystrukturen 11.6.2014 § 37