Siirry sisältöön

Kylärakenneohjelma

Kylärakenneohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.6.2014 § 37.

Kylärakenneohjelma

Porvoo ohjaa väestönkasvun ja kaupungin palvelupisteet pääsääntöisesti kaupunkitaajamaan ja haja-asutusalueiden kuuteen palvelukylään. Palvelukyliä ympäröivä maaseutu ja elinvoimainen saaristo kehittyvät rauhallisesti. Näillä alueilla kaupunki tarjoaa liikkuvia palveluita sekä virkistyspalveluita. Asukkaiden omaehtoista toimintaa tuetaan kaikissa kylissä.

Linjaukset sisältyvät kaupunginvaltuuston 11.6.2014 hyväksymään Porvoon kylärakenneohjelmaan, joka kuvaa kylärakenteen kehitystavoitteet vuoteen 2030 saakka. Ohjelman tarkoitus on ohjata kaavoitusta, maapolitiikkaa ja rakentamista haja-asutusalueilla. Linjaukset auttavat kehittämään kylien asukkaiden elinoloja ja asuinympäristöä sekä kaupungin palvelutarjontaa haja-asutusalueilla. Ohjelma luo edellytyksiä kaupunkirakenteen tiivistämiselle, kasvihuonepäästöjen vähentämiselle ja kaupungin talouden tervehdyttämiselle.

Kylärakenneohjelma valmisteltiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kylien asukkaiden ja kaupungin päättäjien kanssa.

Kylärakenneohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 11.6.2014 §