Hoppa till innehåll

Delgeneralplanen för Onas skärgård (Y4)

Delgeneralplanen för Onas skärgård är godkänd 31.8.2016. Delgeneralplanen har trätt i kraft genom stadsstyrelsens beslut 29.12.2017 med undantag av området för fastigheten 638-450-1-566.

För Onas skärgårdsområde utarbetas en delgeneralplan med rättsverkningar som direkt styr byggandet. Detta underlättar och förenklar bygglovsprocessen: man behöver inte längre undantagslov då man bygger enligt generalplanen.

Planeringsarbetet startade 2006 då man utarbetade ett program för deltagande och bedömning i anknytning till delgeneralplanen för Onas skärgård. Man gjorde en förfrågan till markägarna och ordnade den första så kallade planeringsverkstaden. Planeringen och behandlingen av Onas skärgård gick vidare under år 2007. Man höll den andra planeringsverkstaden där de preliminära målsättningarna och dimensioneringsgrunderna behandlades.

Utkastet till delgeneralplan var framlagt våren 2008, och då ordnades även den tredje planeringsverkstaden. Utgående från responsen man fick om utkastet utarbetar man ett planförslag, som läggs fram i augusti-september 2015.

Planeringens skede

Delgeneralplanen för Onas skärgård är godkänd, stadsfullmäktige 31.8.2016.

Delgeneralplanehandlingar:

Sammandrag över åsikterna, anmärkningarna och utlåtandena
Modifierad strandlinje per stamfastigheter och fastigheter
Dimensioneringstabell per stamfastigheter och fastigheter

Förslaget till delgeneralplanen var framlagt till påseende 19.8-21.9.2015.
Utkastet till delgeneralplan var framlagt 22.4.-23.5.2008.