Siirry sisältöön

Onaksen saariston osayleiskaava (Y4)

Onaksen saariston osayleiskaava on hyväksytty 31.8.2016. Osayleiskaava on tullut kaupunginhallituksen määräyksellä voimaan 29.12.2017 lukunottamatta valituksen alaisen kiinteistön 638-450-1-566 aluetta.

Onaksen saariston alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen osayleiskaava, joka ohjaa suoraan rakentamista. Tämä helpottaa ja yksinkertaistaa rakennuslupaprosessia: poikkeamislupaa ei enää tarvita, kun rakennetaan yleiskaavan mukaisesti.

Osayleiskaavatyö käynnistyi vuonna 2006, jolloin laadittiin Onaksen osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, järjestettiin maanomistajille suunnattu kysely sekä pidettiin ensimmäinen ns. suunnitteluasema. Vuonna 2007 suunnittelutyötä jatkettiin ja pidettiin mm. toinen suunnitteluasema, jossa olivat esillä alustavat tavoitteet ja mitoitusperusteet.

Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2008, ja silloin järjestettiin kolmas suunnitteluasema. Luonnoksesta saadun palautteen pohjalta on valmisteltu osayleiskaavaehdotus, joka oli nähtävillä elo- syyskuussa 2015.

Suunnittelun vaihe

Onaksen saariston osayleiskaava on hyväksytty, kaupunginvaltuusto 31.8.2016.

Osayleiskaava-asiakirjat:

Yhteenveto saaduista mielipiteistä, muistutuksista ja lausunnoista
Muunnettu rantaviiva emätiloittain ja tiloittain
Mitoitustaulukko emätiloittain ja tiloittain

Osayleiskaavaehdotus oli nähtävillä 19.8. – 21.9.2015
Osayleiskaavaluonnos oli nähtävillä 22.4. – 23.5.2008