Hoppa till innehåll

Delgeneralplan för Pellinge skärgård (Y5)

Delgeneralplanen för Pellinge skärgård är godkänd 30.3.2016 och den har trätt i kraft 20.9.2017

Separata bilagor:

  • Beräkning av byggrätter
  • Sammandrag av inkomma utlåtanden, åsikter och bemötanden för utkastskedet
  • Sammandrag av utlåtanden, anmärkningar och bemötanden för förslagsskedet