Siirry sisältöön

Pellingin saariston osayleiskaava (Y5)

Pellingin saariston osayleiskaava on hyväksytty 30.3.2016 ja tullut voimaan 20.9.2017

Osayleiskaava osissa

Erilliset liitteet:

  • Rakennusoikeuslaskelma
  • Yhteenveto saaduista lausunnoista ja mielipiteistä
  • Yhteenveto ehdotusvaiheen lausunnoista, muistutuksista ja vastineista