Hoppa till innehåll

Delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle

Staden ordnar en planeringsworkshop på tre dagar för områdets invånare och markägare tisdagen den 26 september, onsdagen den 27 september och torsdagen den 28 september kl. 14.00–19.00 på Byagården i Kullo, Kullo gårds väg 18.

Webbplatsen kommer att uppdateras under september 2023.

Delgeneralplan för Sköldvik, Kullo och Mickelsböle

Borgå stad har påbörjat arbetet med att revidera delgeneralplanen för Sköldvik och att utarbeta en delgeneralplan som styr bybebyggelsen i Kullo och Mickelsböle. Planeringsområdet omfattar också delar av byarna Svartbäck, Åminsby, Svartså, Karleby och Söderveckoski.

Delgeneralplanen för Sköldvik är redan gammal: den är från år 1988. På grund av ändrade vägförbindelser och andra ändringsbehov i markanvändningen ska delgeneralplanen ändras. Arbetet med delgeneralplanen som styr bybebyggelsen i Kullo-Mickelsböle utgår från programmet för bystrukturen som stadsfullmäktige godkände år 2014. Enligt programmet är Kullo en serviceby. Andra servicebyar är Hindhår, Kerko, Illby, Ebbo och bycentrumet Fagersta–Gäddrag. Servicebyarna utvecklas på byliknande sätt och varje serviceby har sin egen takt vad gäller tillväxt och utveckling. Kullo by utvecklas genom delgeneralplanering och delgeneralplaneområdet omfattar också Mickelsböle by. Till en början förs arbetet med revidering av delgeneralplanen för Sköldvik och arbetet med delgeneralplanen för bybebyggelsen i Kullo-Mickelsböle framåt som en helhet.

Aktuellt just nu

Den första planeringsverkstaden om planarbetet ordnas under tre dagar på tisdagen 26.9, onsdagen 27.9 och torsdagen 28.9.2023 kl. 14.00–19.00 på Byagården i Kullo, Kullo gårds väg 18.

Programmet för deltagande och bedömning, utarbetade och anhängiga utgångsutredningar samt preliminära mål för planeringen finns till påseende i planeringsverkstaden. På plats finns representanter för stadsplaneringen för att diskutera planarbetets nuvarande skede och lyssna på markägarnas och invånarnas synpunkter.

Välkommen!

Material 2018-2020

Meddelande 27.5.2020

Fältarbeten för en kulturmiljöutredning inleds i Kullo, Mickelsböle och Sköldvik


Fältarbeten för en kulturmiljöutredning inleds i Kullo, Mickelsböle och Sköldvik. Till utredningsområdet hör även delar av byarna Svartbäck, Åminsby, Svartså, Karleby och Söderveckoski.

Forskare utför fältarbeten i Kullo, Mickelsböle och Sköldvik i sommar
Fältarbetena börjar i maj och slutar i oktober. Utredningarna görs för ett delgeneralplanearbete för området. Forskarna rör sig i området med kartor och kamera. I vindrutan på forskarnas bil finns ett meddelande om utredningen.

Arkitektbyrån Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab ansvarar för utarbetandet av en kulturmiljöutredning av området. Arbetet i terrängen sker i maj och juni samt i augusti och september. I terrängen rör sig arkitekterna Mona Schalin och Kristina Karlsson med sina medarbetare.

Borgå stad har påbörjat arbetet med att revidera delgeneralplanen för Sköldvik och att utarbeta en delgeneralplan som styr bybebyggelsen i Kullo och Mickelsböle. Planeringsområdet ligger på båda sidor om Borgå motorväg, riksväg 7 och gränsar till Sibbo. Planeringsområdets markareal uppgår till 57 km² och vattenarealen 10 km². Enligt markanvändnings- och bygglagen ska en delgeneralplan grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver.

Ytterligare information:
generalplanechef, Maija-Riitta Kontio, tfn 040 489 5751, maija-riitta.kontio@porvoo.fi

Tyvärr förekommer det fortfarande vissa tillgänglighetsbrister i materialen. Vi arbetar ständigt för att förbättra tillgängligheten och korrigera bristerna. Vi tar gärna emot respons om tillgängligheten på adressen info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Vi skickar även tillgängligt material på begäran.