Hoppa till innehåll

Fältarbeten för en kulturmiljöutredning inleds i Kullo, Mickelsböle och Sköldvik

Fältarbeten för en kulturmiljöutredning inleds i Kullo, Mickelsböle och Sköldvik. Till utredningsområdet hör även delar av byarna Svartbäck, Åminsby, Svartså, Karleby och Söderveckoski.

Fältarbeten för en kulturmiljöutredning inleds i Kullo, Mickelsböle och Sköldvik. Till utredningsområdet hör även delar av byarna Svartbäck, Åminsby, Svartså, Karleby och Söderveckoski.

Forskare utför fältarbeten i Kullo, Mickelsböle och Sköldvik i sommar

Fältarbetena börjar i maj och slutar i oktober. Utredningarna görs för ett delgeneralplanearbete för området. Forskarna rör sig i området med kartor och kamera. I vindrutan på forskarnas bil finns ett meddelande om utredningen.

Arkitektbyrån Kati Salonen och Mona Schalin Arkitekter Ab ansvarar för utarbetandet av en kulturmiljöutredning av området. Arbetet i terrängen sker i maj och juni samt i augusti och september. I terrängen rör sig arkitekterna Mona Schalin och Kristina Karlsson med sina medarbetare.

Borgå stad har påbörjat arbetet med att revidera delgeneralplanen för Sköldvik och att utarbeta en delgeneralplan som styr bybebyggelsen i Kullo och Mickelsböle. Planeringsområdet ligger på båda sidor om Borgå motorväg, riksväg 7 och gränsar till Sibbo. Planeringsområdets markareal uppgår till 57 km² och vattenarealen 10 km². Enligt markanvändnings- och bygglagen ska en delgeneralplan grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver.

Ytterligare information:

generalplanechef, Maija-Riitta Kontio
tfn 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi

arkitekt SAFA Mona Schalin, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
tfn 040 532 9558
mona.schalin@stadionark.fi
 
Ytterligare information om generalplanläggningen