Siirry sisältöön

Kulttuuriympäristöselvityksen kenttätyöt käynnistyvät Kulloon, Mickelsbölen ja Kilpilahden alueella

Kulttuuriympäristön selvityksen kenttätyöt käynnistyvät Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen kylien alueella. Myös osia Svartbäckin, Åminsbyn, Mustijoen, Karlebyn ja Ali-Vekkosken kylistä kuuluu selvitysalueeseen.

Kulttuuriympäristön selvityksen kenttätyöt käynnistyvät Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen kylien alueella. Myös osia Svartbäckin, Åminsbyn, Mustijoen, Karlebyn ja Ali-Vekkosken kylistä kuuluu selvitysalueeseen.

Tutkijat kesällä kenttätöissä Kulloon, Mickelsbölen ja Kilpilahden alueilla

Kenttätyöt alkavat toukokuussa ja päättyvät lokakuussa. Selvitykset laaditaan alueen osayleiskaavatyötä varten. Tutkijat liikkuvat alueella karttojen ja kameran kanssa. Tutkijoiden käyttämän auton tuulilasissa on tiedote selvityksen laatimisesta.

Arkkitehtitoimisto Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy vastaa alueen kulttuuriympäristöselvityksen laatimisesta. Maastotyöt ajoittuvat touko-kesäkuulle ja elo-syyskuulle. Maastossa liikkuvat arkkitehdit Mona Schalin ja Kristina Karlsson avustajineen.

Porvoon kaupunki on käynnistänyt Sköldvikin osayleiskaavan uudistamisen sekä Kulloon ja Mickelsbölen kyläasutusta ohjaavan osayleiskaavan laatimisen. Suunnittelualue sijaitsee Porvoon moottoritien (vt 7) molemmin puolin ja rajoittuu Sipoon rajaan. Suunnittelualueen maapinta-ala on 57 km² ja vesipinta-ala 10 km². Osayleiskaavan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Lisätietoja:

yleiskaavapäällikkö, Maija-Riitta Kontio
puh. 040 489 5751
maija-riitta.kontio@porvoo.fi

arkkitehti SAFA Mona Schalin, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy
puh. 040 532 9558
mona.schalin@stadionark.fi