Yleiskaavat

Yleiskaava ohjaa kaupungin yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä yleispiirteisesti. Yleiskaava voidaan laatia osalle kaupungin aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

Porvoo ohjaa väestönkasvun ja kaupungin palvelupisteet pääsääntöisesti kaupunkitaajamaan ja haja-asutusalueiden kuuteen palvelukylään. Linjaukset sisältyvät kaupunginvaltuuston 11.6.2014 hyväksymään Porvoon kylärakenneohjelmaan. Ohjelman on tarkoitus ohjata kaavoitusta, maapolitiikkaa ja rakentamista haja-asutusalueilla.

Parhaillaan nähtävillä olevat yleiskaavat on lueteltu Kaavoitus-sivun yläosassa.

Parhaillaan vireillä olevat yleiskaavat sekä uusimpia hyväksyttyjä yleiskaavoja: