Skip to content

Yleiskaavat

Yleiskaava ohjaa kaupungin yhdyskuntarakennetta ja maankäyttöä yleispiirteisesti. Yleiskaava voidaan laatia osalle kaupungin aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaavaksi.

Porvoo ohjaa jatkossa väestönkasvun ja kaupungin palvelupisteet pääsääntöisesti kaupunkitaajamaan ja haja-asutusalueiden kuuteen palvelukylään. Linjaukset sisältyvät kaupunginvaltuuston 11.6.2014 hyväksymään Porvoon kylärakenneohjelmaan. Ohjelman on tarkoitus ohjata kaavoitusta, maapolitiikkaa ja rakentamista haja-asutusalueilla.

Parhaillaan nähtävillä olevat yleiskaavat on lueteltu Kaavoitus-sivun yläosassa.

Parhaillaan vireillä olevat yleiskaavat sekä uusimpia hyväksyttyjä yleiskaavoja: