Siirry sisältöön

Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin alueen osayleiskaava (Y7)

Fagerstan, Voolahden, Grännäsin ja Gäddragin kylien alueille laaditaan oikeusvaikutteinen, suoraan kyläasutusta ja rakentamista ohjaava osayleiskaava. Osayleiskaavatyön lähtökohtana on kaupunginvaltuuston vuonna 2014 hyväksymä kylärakenneohjelma, jossa Fagersta, Voolahti, Grännäs ja Gäddragin muodostama kyläkeskittymä nimettiin palvelukyläksi. Alueen maapinta-ala on noin 18 km² ja vesipinta-ala noin 6 km².

Keväällä 2017 osayleiskaavan laatiminen käynnistyi maanomistajille ja asukkaille suunnatulla kyselyllä.

Osayleiskaavatyön aikataulu on viivästynyt. Selvitykset ovat vieneet enemmän aikaa, kuin alun perin suunnittelimme. Suunnittelutyö eteni Kyläkävelyllä 3.12.2018. Kyläteiden liikenneolosuhteiden kehittäminen jatkui työpajassa maaliskuussa 2019 Grännäsin koululla. Suuri kiitos kaikille osallistuneille!

Suunnittelupaja 28.1.-29.1.2020 Grännäsin koululla
Suunnittelupajassa esillä ollut materiaali löytyy kohdasta Aineisto lukuun ottamatta kulttuuriympäristöselvitykseen liittyviä tarkempia kyläkuvauksia ja kohdekortteja, koska niissä on yksityiskohtaisia tietoja kiinteistöistä. Kyläkuvaukset ja kohdekortit ovat kuitenkin julkisia ja ne ovat suunnittelupajassa nähtävissä sekä niistä saa otteita pyydettäessä.

Kiitoksia kaikille osallistumisesta sekä annetusta palautteesta!

Kaavatyö jatkuu.

Valitettavasti aineistoissa esiintyy vielä joitakin saavutettavuuspuutteita. Parannuksia aineistojen saavutettavuuteen tehdään jatkuvasti. Porvoon kaupunki ottaa mielellään vastaan palautetta saavutettavuudesta info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Toimitamme myös erikseen pyydettäessä saavutettavaa aineistoa.