Hoppa till innehåll

Delgeneralplanen för Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag (Y7)

För byarna Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag utarbetas en delgeneralplan med rättsverkningar som direkt styr bybebyggelsen och byggandet. Utgångspunkten för delgeneralplanearbetet är programmet för bystrukturen som stadsfullmäktige godkände år 2014. Enligt programmet är byområdet som består av Fagersta, Vålax, Grännäs och Gäddrag en serviceby. Områdets markareal är ungefär 18 km² och vattenareal ungefär 6 km².

Våren 2017 inleddes utarbetandet av delgeneralplanen med en enkät som var avsedd för markägare och invånare.

Tidtabellen för arbetet med delgeneralplanen har inte hållit. Utredningarna har tagit mer tid än beräknat. Planeringsarbetet framskred med en Bypromenad 3.12.2018. Utvecklingen av trafikförhållandena på byvägarna fortsatte i en workshop i mars 2019 i Grännäs skola. Stort tack till alla som deltog!

Planeringsverkstad 28.1–29.1.2020 på Grännäs skola
Materialet som presenterades på planeringsverkstaden hittas under punkten Material. Enda materialet som inte finns här är objektskorten i anslutning till kulturmiljöutredningen eftersom de innehåller detaljerad information om fastigheterna. Objektskorten är dock offentliga och kan ses på planeringsverkstaden och utdrag ur dem fås på begäran.

Tack till alla som deltog och för all respons!

Planeringsarbetet fortsätter.