Siirry sisältöön

Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen osayleiskaava

Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen osayleiskaava

Porvoon kaupunki on käynnistänyt Sköldvikin osayleiskaavan uudistamisen sekä Kulloon ja Mickelsbölen kyläasutusta ohjaavan osayleiskaavan laatimisen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös osia Svartbäckin, Åminsbyn, Mustijoen, Karlebyn ja Ali-Vekkosken kylien alueita.

Sköldvikin osayleiskaava on jo vanha, vuodelta 1988. Muuttuneiden tieyhteyksien ja muiden maankäytön muutostarpeiden vuoksi osayleiskaavaa tulee muuttaa. Kulloo – Mickelsbölen kyläasutusta ohjaavan osayleiskaavatyön lähtökohtana on kaupunginvaltuuston vuonna 2014 hyväksymä kylärakenneohjelma, jossa Kulloo nimettiin palvelukyläksi. Muita palvelukyliä ovat Hinthaara, Kerkkoo, Ilola, Epoo ja Fagersta-Gäddrag kyläkeskittymä. Palvelukyliä kehitetään kylämäisesti ja kussakin palvelukylässä on omanlaisensa kasvu- ja kehittämisen tahtinsa. Kulloon kylää kehitetään osayleiskaavoituksella ja osayleiskaava-alueeseen otetaan mukaan myös Mickelsbölen kylä. Sköldvikin osayleiskaavan uusimistyötä ja Kulloo – Mickelsböle kyläasutuksen osayleiskaavatyötä viedään aluksi yhtenä kokonaisuutena eteenpäin.

Tiedote 27.5.2020:

Kulttuuriympäristöselvityksen kenttätyöt käynnistyvät Kulloon, Mickelsbölen ja Kilpilahden alueella
Kulttuuriympäristön selvityksen kenttätyöt käynnistyvät Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen kylien alueella. Myös osia Svartbäckin, Åminsbyn, Mustijoen, Karlebyn ja Ali-Vekkosken kylistä kuuluu selvitysalueeseen.

Tutkijat kesällä kenttätöissä Kulloon, Mickelsbölen ja Kilpilahden alueilla
Kenttätyöt alkavat toukokuussa ja päättyvät lokakuussa. Selvitykset laaditaan alueen osayleiskaavatyötä varten. Tutkijat liikkuvat alueella karttojen ja kameran kanssa. Tutkijoiden käyttämän auton tuulilasissa on tiedote selvityksen laatimisesta.

Arkkitehtitoimisto Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy vastaa alueen kulttuuriympäristöselvityksen laatimisesta. Maastotyöt ajoittuvat touko-kesäkuulle ja elo-syyskuulle. Maastossa liikkuvat arkkitehdit Mona Schalin ja Kristina Karlsson avustajineen.

Porvoon kaupunki on käynnistänyt Sköldvikin osayleiskaavan uudistamisen sekä Kulloon ja Mickelsbölen kyläasutusta ohjaavan osayleiskaavan laatimisen. Suunnittelualue sijaitsee Porvoon moottoritien (vt 7) molemmin puolin ja rajoittuu Sipoon rajaan. Suunnittelualueen maapinta-ala on 57 km² ja vesipinta-ala 10 km². Osayleiskaavan tulee perustua maankäyttö- ja rakennuslain mukaan kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin.

Lisätietoja:
yleiskaavapäällikkö, Maija-Riitta Kontio, puh. 040 489 5751, maija-riitta.kontio@porvoo.fi
arkkitehti SAFA Mona Schalin, Kati Salonen ja Mona Schalin Arkkitehdit Oy, puh. 040 532 9558, mona.schalin@stadionark.fi (ei tavoitettavissa heinäkuussa)

Valmisteluaineisto

Kysely:

Seveso-selvitys:

Muinaismuistoinventointi: