Siirry sisältöön

Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen osayleiskaava

Osayleiskaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma, laaditut lähtöselvitykset sekä suunnittelun alustavat tavoitteet olivat nähtävänä 26.9.- 20.10.2023.

Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen osayleiskaava

Porvoon kaupunki on käynnistänyt Sköldvikin osayleiskaavan uudistamisen sekä Kulloon ja Mickelsbölen kyläasutusta ohjaavan osayleiskaavan laatimisen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös osia Svartbäckin, Åminsbyn, Mustijoen, Karlebyn ja Ali-Vekkosken kylien alueita.

Sköldvikin osayleiskaava on jo vanha, vuodelta 1988. Muuttuneiden tieyhteyksien ja muiden maankäytön muutostarpeiden vuoksi osayleiskaavaa tulee muuttaa. Kulloo – Mickelsbölen kyläasutusta ohjaavan osayleiskaavatyön lähtökohtana on kaupunginvaltuuston vuonna 2014 hyväksymä kylärakenneohjelma, jossa Kulloo nimettiin palvelukyläksi. Muita palvelukyliä ovat Hinthaara, Kerkkoo, Ilola, Epoo ja Fagersta-Gäddrag kyläkeskittymä. Palvelukyliä kehitetään kylämäisesti ja kussakin palvelukylässä on omanlaisensa kasvu- ja kehittämisen tahtinsa. Kulloon kylää kehitetään osayleiskaavoituksella ja osayleiskaava-alueeseen otetaan mukaan myös Mickelsbölen kylä. Sköldvikin osayleiskaavan uusimistyötä ja Kulloo – Mickelsböle kyläasutuksen osayleiskaavatyötä viedään aluksi yhtenä kokonaisuutena eteenpäin.

Ajankohtaista juuri nyt

Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa -selvitys päivitetty – asukastilaisuus Taidetehtaalla 29.2.2024 klo 18.00-20.00!

Porvoon kaupunki on varautunut tuleviin maankäytön muutoksiin Kilpilahden ja Kulloon alueella aloittamalla alueella kaavatyön. Kaupunki on laatinut suunnittelualueelle asemakaavaa sekä asemakaavan muutosta, AK 557 Kilpilahti ja Kulloo. Tämän kaavan ja kaavamuutoksen tarkoituksena on elinkeinotoiminnan edistäminen nykyisellä paikallaan Porvoon Kilpilahdessa. Samalla asemakaavan tavoitteena on tehostaa jo olemassa olevien kaavoitettujen alueiden käyttöä, jotta vaarallisten aineiden tuotantoalueita ei tarvitse laajentaa suunnittelualueen ulkopuolelle.

Asemakaava ja asemakaavan muutos AK557 Kilpilahti ja Kulloo oli luonnoksena nähtävänä kesäkuussa 2023. Kilpilahti, Kulloo ja Mickelsbölen osayleiskaavatyö on myös tekeillä. Tämän osayleiskaavan lähtöselvitykset ja alustavat tavoitteet olivat nähtävänä syys-lokakuussa 2023. Molempien kaavojen yhteydessä asukkaat kokivat, että aikaisempi selvitys Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa 2018, ei ollut riittävä kaavatöiden lähtöselvityksenä ja että selvitys tulee päivittää.

Porvoon kaupunki käynnisti selvityksen päivityksen loppuvuodesta 2023. Selvitystä laatii Gaia Consulting Oy. Selvityksen laatimista on ohjannut viranomaisasiantuntijoista koostuva ohjausryhmä, jossa ovat olleet edustajat Turvallisuus ja kemikaalivirastosta (Tukes), Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksesta, Porvoon ympäristöterveydenhuollosta, Uudenmaan ELY-keskuksesta ja Porvoon kaupunkisuunnittelusta.

Alustavat tavoitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Materiaalia ja lähtöselvityksiä

Valitettavasti aineistoissa esiintyy vielä joitakin saavutettavuuspuutteita. Parannuksia aineistojen saavutettavuuteen tehdään jatkuvasti. Porvoon kaupunki ottaa mielellään vastaan palautetta saavutettavuudesta info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Toimitamme myös erikseen pyydettäessä saavutettavaa aineistoa.