Siirry sisältöön

Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen osayleiskaava

Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen osayleiskaava

Porvoon kaupunki on käynnistänyt Sköldvikin osayleiskaavan uudistamisen sekä Kulloon ja Mickelsbölen kyläasutusta ohjaavan osayleiskaavan laatimisen. Suunnittelualueeseen kuuluu myös osia Svartbäckin, Åminsbyn, Mustijoen, Karlebyn ja Ali-Vekkosken kylien alueita.

Sköldvikin osayleiskaava on jo vanha, vuodelta 1988. Muuttuneiden tieyhteyksien ja muiden maankäytön muutostarpeiden vuoksi osayleiskaavaa tulee muuttaa. Kulloo – Mickelsbölen kyläasutusta ohjaavan osayleiskaavatyön lähtökohtana on kaupunginvaltuuston vuonna 2014 hyväksymä kylärakenneohjelma, jossa Kulloo nimettiin palvelukyläksi. Muita palvelukyliä ovat Hinthaara, Kerkkoo, Ilola, Epoo ja Fagersta-Gäddrag kyläkeskittymä. Palvelukyliä kehitetään kylämäisesti ja kussakin palvelukylässä on omanlaisensa kasvu- ja kehittämisen tahtinsa. Kulloon kylää kehitetään osayleiskaavoituksella ja osayleiskaava-alueeseen otetaan mukaan myös Mickelsbölen kylä. Sköldvikin osayleiskaavan uusimistyötä ja Kulloo – Mickelsböle kyläasutuksen osayleiskaavatyötä viedään aluksi yhtenä kokonaisuutena eteenpäin.

Ajankohtaista

Osayleiskaavatyön osallistumis- ja arviointisuunnitelma, laaditut lähtöselvitykset sekä suunnittelun alustavat tavoitteet olivat nähtävänä 26.9.- 20.10.2023.

Alustavat tavoitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Materiaalia ja lähtöselvityksiä

Valitettavasti aineistoissa esiintyy vielä joitakin saavutettavuuspuutteita. Parannuksia aineistojen saavutettavuuteen tehdään jatkuvasti. Porvoon kaupunki ottaa mielellään vastaan palautetta saavutettavuudesta info.kaupunkisuunnittelu@porvoo.fi. Toimitamme myös erikseen pyydettäessä saavutettavaa aineistoa.