Siirry sisältöön

Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen kaavatyöt etenevät

Kilpilahden, Kulloon ja Mickelsbölen osayleiskaavatyö etenee syksyn aikana. Alueen asukkaille järjestetään kolmipäiväinen suunnittelutyöpaja, Kilpilahden suojavyöhykeselvitys päivitetään ja avataan sähköinen kysely.

Suunnittelutyöpaja alueen asukkaille

Kaupunki järjestää kolmipäiväisen suunnittelutyöpajan alueen asukkaille ja maanomistajille tiistaina 26.9, keskiviikkona 27.9. ja torstaina 28.9.2023 klo 14.00–19.00 Byagårdenin tiloissa Kulloossa, osoitteessa Kulloon kartanon tie 18.

Suunnittelutyöpajassa Byagårdenissa on kaupunkisuunnittelun väki keskustelemassa osayleiskaavatyön vaiheesta ja kuuntelemassa maanomistajien ja asukkaiden omia näkemyksiä ja suunnitelmia. Esillä pajassa on myös tähän mennessä tehtyjä selvityksiä sekä alustavat maankäytön tavoitteet.

Suunnittelijat ovat paikalla Byagårdenissa kolmen päivän ajan, jolloin asukkaat voivat valita itselleen parhaiten sopivan ajankohdan tulla tutustumaan kaavahankkeen etenemiseen ja keskustelemaan kaavatyön tavoitteista. Toiveena on, että mahdollisimman monella on mahdollisuus tulla paikan päälle Byagårdeniin.

Kilpilahden suojavyöhykkeet huolestuttavat asukkaita – selvitys päivitetään syksyn aikana

Porvoon kaupunki päivittää vuonna 2018 valmistuneen Kilpilahden suojavyöhykeselvityksen (Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa -selvityksen päivitys, 2018) syksyn 2023 aikana. Selvityksen laatimista ohjaa ohjausryhmä, johon tulevat edustajat TUKESista, Itä-Uudenmaan pelastuslaitokselta ja Uudenmaan ELY-keskuksesta sekä kaupungin ympäristöterveyshuollosta.

– Selvityksessä otetaan huomioon Kilpilahden nykytilanne ja yritysten tiedossa olevat toiminnan muutokset lähitulevaisuudessa. Lisäksi selvityksessä haarukoidaan mahdollisia skenaarioita tulevista muutoksista ja niiden vaikutuksista. Vaikutukset maankäyttöön ja maankäytön kehittämiseen käydään huolella uudestaan läpi, vt. kaupunkisuunnittelupäällikkö Maija-Riitta Kontio kertoo.

Itäradan suunnittelu on käynnistynyt – rata kulkee Ali-Vekkosken, Mickelsbölen ja Kulloon kautta
Itärata kulkee Helsingistä Porvoon kautta Kouvolaan. Se yhdistää Porvoon kaupungin pääkaupunkiseutuun ja tuo nykyistä suoremman sekä nopeamman yhteyden Helsingistä Joensuuhun ja Kuopion kautta Kajaaniin saakka.

Kesän 2023 alussa Itärata Oy on käynnistänyt Itäradan pääsuuntaselvityksen, jonka tarkoituksena on tuottaa alustavat linjausvaihtoehdot Lentoradalta Porvoon kautta Kouvolaan.

Maakuntakaavassa on ohjeellinen linjaus Itäradalle, ja linjaus kulkee Ali-Vekkosken, Mickelsbölen ja Kulloon kautta kohti Kuninkaanporttia. Maakuntakaava on ohjeena, kun osayleiskaavaa laaditaan. Suunnittelutyöpajassa syyskuun lopussa on tietoa myös Itäradan suunnittelun etenemisestä.

Maanomistajille kirje kotiin

Maanomistajille postitetaan tällä viikolla kirje kotiin, jossa tiedotetaan tarkemmin osayleiskaavatyön etenemisestä ja suunnittelutyöpajasta sekä mahdollisuudesta mielipiteen jättämiseen.
Kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tähän mennessä tehdyt selvitykset ja alustavat tavoitteet tulevat myös nähtäville Porvoon kaupungin verkkosivuille ja Kompassiin 26.9.- 20.10.2023, ja niitä on mahdollista kommentoida helposti samanaikaisesti auki olevan kyselyn kautta.

Kilpilahden asemakaavaluonnoksesta saatiin 38 mielipidettä ja kymmenkunta lausuntoa

Myös asemakaavatyö etenee syksyn aikana. Kilpilahden asemakaavaluonnos (AK 557) oli nähtävillä kesäkuussa. Luonnoksesta saatiin 38 mielipidettä ja kymmenkunta lausuntoa.

– Mielipiteissä päällimmäiseksi huoleksi nousivat Kilpilahden suojavyöhykkeiden vaikutukset ja mahdolliset rajoitukset teollisuuskortteleiden ulkopuolella olevien alueiden maankäyttöön, kaavoittaja Hilkka Jokela kertoo

Vuonna 2018 valmistunutta suuronnettomuusselvitystä pidettiin myös vanhentuneena ja vaadittiin sen päivittämistä. Lisäksi mielipiteissä tuotiin esille, että osayleiskaavatyön tulisi edetä ennen asemakaavatyötä tai ainakin samanaikaisesta.

Syksyn aikana mielipiteitä ja lausuntoja käydään huolella läpi. Mielipiteiden johdosta tehdään lisätarkasteluja ja -selvityksiä sekä valmistellaan asemakaavaehdotusta.