Hoppa till innehåll

DP 557 Sköldvik och Kullo

Aktuell:
Beredning av detaljplanen och detaljplaneändringen inleds. Program för deltagande och bedömning hålls framlagt 12.10.-11.11.2022.

Inledningsfasen

Det ordnades ett informationsmöte om inledningen av detaljplanearbetet för markägare, aktörer i området, grannar och andra intresserade torsdag 27.10.2022 kl. 18.00–20.00 i Kullo bildningscenter. På mötet berättade representanterna för företagen, plankonsulten och Borgå stads stadsplanering om utgångspunkterna för planarbetet och om hur arbetet framskrider.