Siirry sisältöön

AK 557 Kilpilahti ja Kulloo

Luonnoksen nähtävilläoloaika 5.6.-30.6.2023

Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset Kilpilahden teollisuusalueen kehittämiselle pitkälle tulevaisuuteen.

Luonnosvaihe

Asemakaavan muutos koskee Kilpilahden asemakaavan kortteleita 1, 3, 4, 6 ja 8, sataman vesialuetta korttelin 8 edustalla sekä satama-, liikenne-, katu- ja puistoalueita. Uusi asemakaava koskee Kulloonlahdentien, Nybyn rantatien ja Rantakyläntien lähialueita Kilpilahden teollisuusalueen pohjoispuolella Kulloossa sekä Illvarden ja Käringen -saaria teollisuusalueen edustalla Kilpilahdessa.

Suunnittelualueeseen sisältyy keskeinen osa Kilpilahden jalostamo- ja teollisuusalueesta ja se rajautuu lännessä Kilpilahdentiehen, lounaassa Rajatiehen, idässä Svartbäckin selkään ja pohjoisessa Kulloonlahteen. Suunnittelualue on kooltaan noin 1235 ha.

Asemakaavaluonnos ja muu suunnittelumateriaali pidetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 30 §:n mukaisesti nähtävänä 5.– 30.6.2023 palvelupiste Kompassissa, Rihkamatori B, katutaso, sekä kaupungin internetpalvelussa.

Osallisilla on mahdollisuus esittää mielipiteitä kaavaluonnoksesta. Mahdolliset mielipiteet pyydetään jättämään tai lähettämään kirjallisina palvelupiste Kompassiin, Rihkamatori B, katutaso (PL 23, 06101 Porvoo, kirjaamo@porvoo.fi) 30.6.2023 klo 15.00 mennessä. Kuoreen tai viestikenttään merkintä ”AK 557, Kilpilahti ja Kulloo”.

Asemakaavaluonnoksesta järjestettiin yleisötilaisuus maanomistajille, alueella toimijoille, naapureille ja muille kiinnostuneille keskiviikkona 7.6.2023 klo 18-20 Kulloon sivistyskeskuksessa.

Aloitusvaihe

Asemakaavatyön käynnistymisestä järjestettiin yleisötilaisuus maanomistajille, alueella toimijoille, naapureille ja muille kiinnostuneille 27.10.2022. Tilaisuudessa yhtiöiden, kaavakonsultin ja Porvoon kaupunkisuunnittelun edustajat kertoivat kaavatyön lähtökohdista ja kaavatyön etenemisestä.