Hoppa till innehåll

Stadsplaneringens utredningar

I samband med planeringen av markanvändningen görs olika bakgrundsutredningar. I denna tjänst har sammanställts nyttigt material som kan användas när man ska bygga, när man ska lära känna sin boendemiljö och för forskningsprojekt. Ibland är utredningarna så nära förbundna med ett detaljplaneprojekt att de har publicerats i samband med detaljplanedokumenten.

Utredningar enligt ämnesområde: