Hoppa till innehåll

Det kartmaterial som stadsmätningen upprätthåller finns att få både i digital form och som utskrifter enligt den gällande prislistan.

Materialbeställningar:

Baskarta

Baskarta
Baskarta

Stadsmätningen upprätthåller baskarta i skalan 1:500, 1:1000 och 1:2000 som grund för detaljplanering och samhällsbyggande. Av baskartan görs också temakartor för olika ändamål, till exempel fastighetskartan i skalan 1:4000.

Baskartan finns att få både i digital version och som kartutskrift för t.ex. bygglov enligt gällande prislista.

Detaljplanesammanställning och detaljplaner

Stadsmätningen upprätthåller en detaljplanesammanställning som innehåller gällande detaljplaner och ett arkiv med alla detaljplaner och stranddetaljplaner som trätt i kraft på stadens område. Man kan få utdrag ur olika planer både som kartutskrift och som digitalt material enligt gällande prislista.

Guidekartan och adresskartan

Stadsmätningen håller guidekartan och adresskartan uppdaterade. Guidekartan är en översiktskarta i skalan 1:10 000. Den används som bakgrundsmaterial till olika temakartor, broschyrer och tjänsten kartta.porvoo.fi. Guidekartan finns både som kartutskrift och som digitalt material enligt den gällande prislistan.

Adresskartan över glesbygden uppdateras i skalan 1: 40 000. Syftet med adresskartan är att visa de gällande vägnamnen i glesbygdsområdena.

Den tryckta guidekartan

Den nyaste tryckta guidekartan är från år 2023. Den dubbelsidiga kartan är tryckt i fyrfärg. Man kan få den både slät och vikt. Den vikta kartan är packad i en plastficka, som också innehåller adresskartan över glesbygden, ett register över gatunamn och objekten på kartan. Guidekartan får man på servicekontoret Kompassen och vid stadsmätningens servicedisk, Krämartorget 7 B, 4 våningen. Staden säljer kartan för 15 euro. Kartan finns också att köpa i välförsedda bokhandlar och R-kiosker. Kartans ISBN-nummer är 978-952-9830-99-2.