Hoppa till innehåll

Koordinatsystem

Stadens lägesinformation ges i plankoordinatsystem ETRS-GK26 (EPSG:3880).

Transformationsparametrar som PDF-filer:

  1. Transformation från Borgås lokalkoordinatsystem till nationella KKS 3

2. Transformation från KKS 3 till koordinatsystem ETRS-GK27

3. ETRS-GK27 -> ETRS-GK26 transformationen görs med datasystemets eget transformationsprogram.

4. Transformation från koordinatsystemet ETRS-GK27 till koordinatsystem KKS

Höjdsystem

Borgå stad producerar material enbart i höjdsystem N2000.

Övergången till höjdsystem N2000 beror på landhöjning och effektivering av sambruket av lägesinformation i Finland och EU.

Höjdvärdet i system N60 ska höjas med 0,251 meter för att komma till höjden i N2000.

Höjdvärdet i system N43 ska höjas med 0,296 meter för att komma till höjden i N2000.

Försäkra dig alltid om i vilket höjdsystem materialet är. Fara för missförstånd är stort i de projekt där planerna har gjorts innan det nya systemet tagits i bruk 1.1.2017, men förverkligandet sker senare. I planerna och bygglovshandlingarna ska man alltid ange det höjdsystem som använts och se till att alla höjder i planerna är i samma system. Vid mätningar ska man försäkra sig om att höjden på utgångspunkten och den höjd som mäts är i samma system.