Hoppa till innehåll

Småbarnspedagogikens fakturering

Beslut om klientavgift, faktura och faktureringsgrund.

Beslut om klientavgifter

 • Gör en inkomstutredning under den första månaden.
 • Beslutet om klientavgiften hittas från eDaisy.

Faktura

 • Klientavgiften faktureras enligt beslut om klientavgift.
 • Klientavgiften faktureras för föregående månad.
 • Fakturan förfaller den sista dagen i månaden.
 • Avgifter på mindre än 28 euro faktureras inte. Från och med 1.8.2024 avgifter på mindre än 30 euro faktureras inte.

Faktureringsgrund

 • Klientavgiften baserar sig på ett avtal om timgräns dvs. avgiftsklass.
 • Som faktureringsgrund för varje kalenderdag väljs antingen vårdtidsbokningen eller vårdtiden som används, beroende på vilken som är större.
 • Följ med era vårdtidsbokningar och vårdtidssammanfattningar i DaisyFamily regelbundet.
 • Timgränsen får tillfälligt överskridas, om vårdbehovet är större under vissa månader. Då stiger klientavgiften till nästa avgiftsklass enbart för den månaden då timgränsen överskrids.
 • Välj en ny timgräns, om vårdbehovet förändras helt.

Ta kontakt

 • Kontakta egen daghemsföreståndare med timgäns- och faktureringskriterier.
 • Kontakta byråsekreterare med inkomstutrednings-, betalningsbeslut- och servicesedelärenden.