Hoppa till innehåll

Småbarnspedagogik under faderskapsledigheten eller föräldraledigheten

Under faderskapsledigheten eller föräldraledigheten har barnet inte rätt till småbarnspedagogik.

Faderskapsledighet

Om du håller din faderskapsledighet först efter föräldrapenningsperioden, kan barnet vara i daghem, hos en familjedagvårdare eller delta i klubbverksamhet före faderskapsledigheten.

  • Meddela om barnets frånvaro till vårdplatsen senast två veckor innan faderskapsledigheten börjar, men gärna samtidigt som anmälan till arbetsgivaren görs.
  • Barnet får behålla sin egen plats inom småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten, men får inte delta i verksamheten.
  • Familjens övriga barn kan delta i småbarnspedagogik under faderskapsledigheten.
  • Ingen klientavgift uppbärs för den tid som barnet är hemma.

Den nya familjeledigheten 

Den nya familjeledigheten gäller familjer, vars barns beräknade tid var 4.9.2022 eller senare. Då får familjen föräldradagpenning från och med den 1 augusti 2022, då den nya lagen om familjeledighetsreformen trädde i kraft. Om familjen har fått föräldradagpenning tidigare kan den inte 1.8.2022 ändras så att den överensstämmer med den nya lagen. 

Enligt den nya lagen börjar barnets rätt till småbarnspedagogik den månad då barnet fyller 9 månader. Rätten till samma plats inom småbarnspedagogiken bibehålls för högst 13 veckors frånvaro på grund av föräldraledighet. 

  • Frånvaro mer än 5 dagar bör anmälas en månad innan planerad frånvaro. Ingen klientavgift tas ut för den tiden. 
  • Upprepad frånvaro från 1 till 5 dagar bör anmälas en vecka innan planerad frånvaro. Ingen klientavgift tas ut för den tiden. 
  • Det finns ingen skyldighet att anmäla om en engångsfrånvaro upp till 5 dagar. Klientavgift uppbärs för den tiden. 

Hur anmäler jag om frånvaro?

  • Skicka meddelande och lämna FPA:s beslut till daghemsföreståndaren om frånvaron i tid, enligt nämnda anmälningstider.
  • Lägg frånvarodagarna i DaisyFamilys vårdtidsbokningskalender i tid, enligt nämnda anmälningstider.
  • Personalen / daghemsföreståndaren ändrar i tid anmälda frånvarodagarna till ersättningsdagar, om vårdtiden enligt timgränsen för den månaden inte har använts eller bokats andra dagar under kalendermånaden.