Hoppa till innehåll

Småbarnspedagogiken kan avbrytas om servicebehovet förändras eller om barnet inte längre behöver en vårdplats på grund av vårdnadshavarens arbete eller studier.

  • Småbarnspedagogiken kan avbrytas för viss tid, dock för minst sex månader.
  • Barnet beviljas en garantiplats, dvs. får barnet komma tillbaka till samma daghem, om detta sker i augusti.
  • I mån av möjlighet ordnas en plats i samma daghem även vid andra tidpunkter.