Hoppa till innehåll

Ny kund

  • Tillåt tillgång till inkomstregistret, när barnet har börjat i småbarnspedagogik.

ELLER

  • Acceptera den högsta klientavgiften med inkomstutredningen eller redan på ansökan för småbarnspedagogik.

ELLER

  • Bifoga inkomstbilagor eller företagarens inkomstutredning i eDaisy.

Lämna in ett studiebevis.

Om inkomstutredningen inte görs senast startmånaden debiteras den högsta klientavgiften. Alla klientavgifter ses över en gång per år.

Anmäla om ändringar

  • Om familjens inkomst förändras med minst 10 %.
  • Förändringar i familjens storlek.
  • Arbetslöshet eller återgång till arbete efter arbetslöshet.
  • Ny graviditets- och föräldrapenning.
  • Faderskapsledighet eller föräldraledighet.
  • Börja eller sluta studera.

Följande beaktas som familjeinkomst

  • Skattepliktiga inkomster, kapitalinkomster och skattefria inkomster för ett barn, hens förälder eller annan vårdnadshavare och en person som bor med dem.