Siirry sisältöön

Uusi asiakas

  • Anna lupa tulorekisterin käyttöön DaisyFamilyssa, kun lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksessa.

TAI

  • Hyväksy korkein asiakasmaksu tuloselvityslomakkeella tai jo varhaiskasvatushakemusta tehdessäsi.

TAI

  • Tee tuloselvitys, liitä tulotositteet tai yrittäjän tuloselvitys tuloselvitykseen eDaisyssa.

Toimita opiskelijan opiskelutodistus.

Jos tuloselvitystä ei tehdä viimeistään aloituskuukauden aikana, määrätään korkein asiakasmaksu. Kaikkien asiakasmaksut tarkistetaan kerran vuodessa.

Ilmoita muutoksista:

  • Jos perheen tulot muuttuvat vähintään 10 %.
  • Perhekoon muutokset.
  • Työttömyys tai työttömyyden jälkeen työhön palaaminen.
  • Uusi raskaus- ja vanhempainraha.
  • Isyysvapaa / vanhempainvapaa.
  • Opiskelun aloittaminen tai lopettaminen.

Perheen tuloina huomioidaan:

  • Lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajan, sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa elävän henkilön veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.