Hoppa till innehåll

Vuxnas välmående

Avgiftsfritt eller förmånligt erbjuds möjligheter som stärker välmåendet

Borgå har en bra möjligheter för utomhusaktiviteter. Gratis är tillgängligt för alla t.ex. motionstrapporna i Kokon, upplysta motionsspår, näridrottsplatser, parkjumppa, på vintern skidspår och isplaner. Idrottstjänsterna har avgiftsfria ledda motionsgrupper (låg tröskel) och i övrigt mycket förmånliga motionsgrupper. Med bibliotekskortet kan man låna motionsutrustning gratis. Medborgarinstitutet har motionskurser men utöver det även ett brett utbud med förmånliga kurser som stöder livslångt lärande.

Borgå har kultur, museer och massor av evenemang. Kaplansgården (Mellangatan 13) och Konsthallen (Konstfabriken, 2 vån. Västra Alexandersgatan 1) har alltid fri entré för alla. Båda har månatligen växlande utställning.

Biblioteken har en mångsidig produktion av evenemang och många gratis möjligheter att delta i. En broschyr har också tryckts på dessa och evenemangen har sammanställts på bibliotekets egna webbplats. Alla elevkvällar (elevkonserter) på Musikinstitutet är avgiftsfria. Musikinstitutet har även konserter som är gratis.

Kom ihåg! Social- och hälsovården har flyttats till Östra Nylands välfärdsområde.