Hoppa till innehåll

Det finns möjligheter till utomhusmotion runt om i Borgå. På dessa motionsplatser kan du förbättra din kondition till exempel i samband med en promenad eller löptur. Redskapen passar alla oavsett din ålder eller kondition. Redskapen underhålls inte på vintern.

I konditionstrapporna i Kokon kan du höja på pulsen ytterom vinterperioden.

Även för frisbeegolf-, beachvolley- och bocciautövare finns egna platser.

Obs! Kokon utemotionsområde utvidgas

Idrottstjänsterna utvidgar och reparerar utemotionsområdet i Kokon f.o.m. 18.9.2023.

Ytan på bocciaplanen vid utemotionsområdet (från år 2015) jämnas ut och utemotionsområdet utvidgas. På området installeras flera nya redskap med extra vikt samt för seniorer lämpade ställningar.

Mellan utemotionsområdet och badinrättningen byggs trappor. De gamla ställningarna mellan Aurora och konstgräset rivs ner och området får en ny yta med löp- och hopplinjer.

På området skaffas en motionskont, vars inredning utförs först 2024.

Områden märkade på bilden (orange) är stängda och stängslade under arbetet, Observera det när du rör dej i närheten på området!

Tilläggsuppgifter: Förman för anläggningar, Max Roos,  max.roos@porvoo.fi   tfn  040 358 6961

Konditionstrappor

Kokon konditionstrappor

Övriga utemotionsplatser

Kokon utemotionsplats

Näridrottsplatsen i Kodderviken

Näridrottsplatsen vid Hackspettsvägen

Tolkis näridrottsplats

Beachvolleyplanerna i Kokon idrottscentrum

Virvik frisbeegolfbana

Näridrottsplatsen i Hornhattula