Hoppa till innehåll

Handikapprådet

Handikapprådet i Borgå har verkat från år 1983 och är det äldsta handikapprådet i Finland. Rådet är ett expertorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättningar. Stadsstyrelsen utser medlemmarna från olika funktionshinderföreningar.

Handikapprådets uppgift är att främja och följa upp kommunalförvaltningens verksamhet ur funktionsnedsatta personers synvinkel. Dessutom främjar rådet samarbete mellan personer med funktionsnedsättningar, funktionshinderföreningar och myndigheter.

Handikapprådets uppgifter

  • följer upp funktionsnedsatta kommuninvånares behov och önskemål samt grundläggande rättigheter
  • arrangerar utbildning och information om frågor som berör funktionsnedsättningar samt aktiviteter på Internationella funktionshinderdagen 3.12
  • deltar i stadens tillgänglighetskartläggningar, utarbetandet av stadens handikappolitiska program, planeringen av motion för specialgrupper i staden samt deltar i stadens arbetsgrupp för trafikplanering
  • deltar i riksomfattande handikapprådets aktiviteter
  • handikapprådet kan ta initiativ, göra motioner och ge utlåtanden i frågor som är av betydelse för kommuninvånare med funktionsnedsättningar av olika slag.

Medlemmar och verksamhetsstadga

Stadsstyrelsen utser medlemmarna från olika funktionshinderföreningar.

Handikapprådet 2022-2023
Handikapprådet fullmäktigeperioden 2022-2025

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024

Möten

Vårens möten:

  • 8.2.2024
  • 5.3.2024
  • 11.4.2024
  • 7.5.2024
  • 5.6.2024

Mötesprotokollen

Enbart de senaste protokollen är synliga här under. Du kan fråga om tidigare protokoll från stadens registratur.

Handikapprådets sekreterare

Maija Eklöf

Delaktighetskoordinator